Náš tím:


Mudr. Orenčáková Želmíra

MUDr. Orenčáková Želmíra

Vysokoškolské štúdium ukončila pro- móciou na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2003. Po promócii pracovala vo funkcii sekundárneho lekára na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Košiciach. V roku 2006 vykonala atestáciu I. stupňa v odbore stomatológia. Následne si otvorila súkromnú prax kde sa venuje estetickej, konzervačnej a protetickej stomatológii ako rodinný stomatológ.
Michal

MDDr. Michal Štefanský

Vysokoškolské štúdium ukončil promóciou na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2012 ako lekár-stomatológ. Vyštudoval podľa nových pedagogických pravidiel a získal titul MDDr. Po promócii sa stal plnohodnotným členom tímu KrasnyUsmev.sk a plne sa venuje komplexnej stomatologickej starostlivosti v ambulancii v Michalovciach.


Elena Banburaková

Elena Banburaková zubný technik

Mudr. Orenčák Michal, PhD.

MUDr. Orenčák Michal, PhD.

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2003 na LF UPJŠ v Košiciach. Po promócii pracoval vo funkcii odborného asistenta na chirurgickom oddelení Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Košiciach. V roku 2007 vykonal atestáciu I. stupňa v odbore stomatológia a bol zaradený do špecializácie v odbore maxilofaciálna chirurgia. V roku 2007 získal certifikát z dentoalveolárnej chirurgie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a absolvoval certifikát z implantológie v Košiciach. V roku 2010 získal vedecký titul PhD na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a v roku 2012 sa stal členom komisie pre skúšanie lekárov pri získaní certifikátu z dentoalveolárnej chirurgie a implantológie. Systematicky sa venuje chirurgickej liečbe stomatologických ochorení, dentálnej implantológii, liečbe poranení tváre a liečbe nádorových ochorení hlavy a krku. Je autorom pôvodných prác v odbornej tlači, aktívne sa podieľa na prednáškovej činnosti.


Helena Oravcová

Helena Oravcová zdravotná sestra


Stanislava Ondičová

Stanislava Ondičová zdravotná sestra

Mudr. Orenčák Michal

MUDr. Orenčák Michal, CSc.

Vysokoškolské štúdium v odbore stomatológia ukončil v roku 1977 na LF UPJŠ v Košiciach. Po promócii pracoval ako sekundárny lekár na stomatologickom oddelení v Michalovciach. V roku 1980 absolvoval atestáciu I. stupňa zo stomatológie a v roku 1984 atestáciu II. stupňa. V roku 1988 obhájil vedecký titul kandidáta lekárskych vied /CSc/. Od roku 1985 pôsobil ako primár stomatologického oddelenia v Trebišove a od roku 1990 ako primár stomatologického oddelenia v Michalovciach. V roku 1995 otvoril privátnu prax, absolvoval certifikát z dentálnej chirurgie a implantológie. Venuje sa estetickej, konzervačnej a protetickej stomatológii ako rodinný stomatológ.

Marianna Hrehova

Marianna Hrehová zdravotná sestra


Peter

Peter Jurko laborant