Prípad mesiaca november


Pacientke v minulosti pre bolesti a zápal extrahovali zub. Vzhľadom na pekný chrup sme neodporúčali mostík, ale implantát. Nie je potrebné obrúsiť susedné zuby. Implantovali sme a po troch mesiacoch sme zaviedli vhojovací valček, ktorý slúži pre vytvorenie pekného okraja budúcej korunky.


Pripad 17


V laboratóriu sme zhotovli keramickú korunku. Výsledok vidíte na obrázkoch.


Pripad 17


V laboratóriu sme zhotovli keramickú korunku. Výsledok vidíte na obrázkoch.


Pripad 17