Prípad mesiaca september


Pacientke chýbal zub /premolár/ a na očnom zube bola nevyhovujúca korunka. Na dvojke /rezak/ bola škaredá výplň. Navrhli sme medzeru riešit implantátom, prerobiť starú korunku a zhotoviť novú korunku na rezák.


Pripad 17


Obrázok po implantácii s nádstavcom a obrúsené obidva zuby.


Pripad 17


Zirkónove korunky a definitívny výsledok.


Pripad 17