Prípad mesiaca apríl


Pacientka sa k nám dostavila so žiadosťou o rekonštrukciu nevyhovujúcej protetickej práce /starý mostík v sánke/.


Pripad 17


Po sňatí mostíka sme pripravili zuby pre budúcu náhradu.


Pripad 17


Nová protetická náhrada - porcelánový mostík.


Pripad 17


Úsmev pacientky......


Pripad 17