Prípad mesiaca január


Pacientka k nám prišla s tým, že jej boli extrahované všetky zuby v sánke aj v čeľusti, pretože mala silnú parodontózu. Následne jej boli zhototovené protézy - horná aj dolná. Avšak problém bol, že pacientke protézy v ústach nedržali a tým padom nevedela ani dobre rozprávať, ani sa najesť. Preto sme jej navrhli riešenie pomocou implantátov. V prvom kroku sme zaviedli päť implantátov do sánky a nechali vhojiť 3 mesiace. Po zhojení vidíme stav v ústach pripravený pre protetickú časť /zhotovenie mostíka/.


Pripad 17


Následne sme zhotovili v laboratóriu protetickú náhradu /keramický mostík/. Pacientka chcela malú medzierku v oblasti medzi dolnými jedničkami, čo vidíme na obrázku.


Pripad 17Pripad 17


Röntgen pacientky po ukončení liečby v sánke a priprava na implantáciu v čeľusti...


Pripad 17