Prípad mesiaca máj


Pacientka sa dostavila na našu ambulancia s bezzubou čeľusťou. Nosila protézu, avšak tá jej nevyhovovala. Navrhli sme porcelánový mostík nesený na šiestich implantátoch.


Pripad 17


U pacientky sme implantovali 6 implantátov a tie sa úspešne vhojili.


Pripad 17


Následne sme zhotovili porcelánový mostík. Vidíme rozdiel ako pacientka prišla a ako od nás odchádza, krajšia a spokojná !...


Pripad 17