Prípad mesiaca marec


Pacientka mala starý mostík, ktorý nevyhovoval ani funkčne, ani esteticky. Preto sme po konzultácii navrhli nové protetické riešenie. Zuby, ktoré sme chceli použiť pod nový mostík sme pripravili /ošetrili kazy a obrúsili/.


Pripad 17


Po príprave sme urobili skúšku kovovej konštrukcie v ústach.


Pripad 17


Výsledná práca v ústach - keramický mostík a spokojný úsmev pacientky...


Pripad 17