Prípad mesiaca október


Pacientka k nám prišla so žiadosťou o rekonštrukciu chrupu predných zubov, ktoré boli z estetického hľadiska nevyhovojúce /išlo o mŕtve a opakovane plombované zuby/. Navrhli sme protetické riešenie s využitím zirkónových koruniek. Vybrali sme spoločne s pacientkou vhodnú farbu a obrúsili 4 predné zuby. Zhotovili sme presný odtlačok pomocou prístroja PENTAMIX 3.


Pripad 17


V laboratóriu sa na základe odtlačku zhotovili zirkonové korunky /Peter Jurko/ a výsledok môžete vidieť na obrázku...


Pripad 17