Prípad mesiaca september


Pacientka k nám prišla so žiadosťou o rekonštrukciu chrupu v sánke. Roky nosila dolnú protézu, avšak tá jej nevyhovovala.


Pripad 17


Zaviedli sme 4 implantáty do oblasti sánky.


Pripad 17


Po období hojenia sme pristúpili k zhotoveniu kovo-kompozitnej šrubovanej náhrady a výsledok vidíte v ústach.


Pripad 17Pripad 17


RTG pacientky po roku od zavedenia implantátov.


Pripad 17