Poskytujeme nasledovné služby:

Endodoncia

Ide o časť stomatológie, ktorá sa zaoberá ošetrením dreňovej dutiny zubov a koreňových kanálikov. Cieľom je vyčistenie kanálika od zapálených tkanív a baktérií, dezinfekcia kanálika a jeho hermetické zapečatenie. Endodontické ošetrenie je často jediná možnosť záchrany zuba pred vytiahnutím. Jedná sa o časť stomatológie, ktorá je veľmi náročná na techniku ale aj na čas. Zubná dreň je riedke tkanivo, obsahujúce cievy a nervy, ktoré sa nachádzajú vo vnútri zuba a v koreňových kanálikoch. Tieto zub udržujú živý a citlivý. Keď sa zubná dreň poškodí, reaguje zápalom, bolestivosťou alebo opuchom. Zub môže niekedy bezbolestne odumrieť, pričom odumretá zubná dreň môže tiež vyvolať zápal a bolestivosť.

Samozrejmosťou u nás je použitie apexlokátoru - elektrický prístroj, ktorý meria presnú dĺžku nami ošetrovaného koreňového kanálika. V našej praxi používame najmodernejšie prístroje, ktoré v sebe spájajú apexlokátor a rotačný prístroj na opracovanie koreňových kanálikov. Tento prístroj zaručuje, že inštrument, ktorým opracovávame samotný koreňový kanálik nikdy neprenikne cez koniec koreňového kanálika do okolitej kosti - čo je pri endodoncii mimoriadne dôležité. Na vypĺňanie mechanicky opracovaného koreňového kanálika používame živicový cement, ktorý je absolútne biologicky inertný voči organizmu v spojení so špeciálnymi živicovými nosičmi obalenými v gume, ktorá sa po zohriatí nosiča zavedie do kanálika a utesní živicový cement a tým vytvoríme definitívnu, dlhodobú a organizmus nezaťažujúcu výplň koreňového kanálika.

Vstupná prehliadka, založenie karty a vytvorenie individuálneho plánu ošetrenia pre každého nového pacienta ZADARMO! Objednajte sa k nám hneď.