Poskytujeme nasledovné služby:

Protetika

Zubná protetika je odbor, ktorý sa zaoberá náhradami už neopraviteľných alebo chýbajúcich zubov. Ak následkom hlbokého kazu dôjde k podstatnej strate zubného tkaniva, alebo sa zub pri úraze značne poškodí, veľmi často sa už žiadnou výplňou opraviť nedá.

Vtedy na zub nasadíme korunku, ktorá obopína celý zub a tak ho chráni, vracia jeho tvar, funkciu a vo viditeľných miestach aj jeho prirodzený vzhľad. V prípade chýbajúcich zubov je potrebné ich nahradiť. Navrhneme vám zodpovedajúcu zubnú náhradu. Pokiaľ má pacient na to vhodné zuby, snažíme sa vyhotoviť fixnú protetickú náhradu – mostík. Kedy môžeme chrup s medzerami ešte ošetriť fixným mostíkom a kedy zvolíme nasadenie čiastočnej protézy, nám určujú zvyškové zuby (ich počet, rozloženie, stabilita), parodontálny stav, ďalej vek pacienta, ako aj jeho požiadavky týkajúce sa estetiky.


protetika

Vstupná prehliadka, založenie karty a vytvorenie individuálneho plánu ošetrenia pre každého nového pacienta ZADARMO! Objednajte sa k nám hneď.