Poskytujeme nasledovné služby:

Stomatochirurgia

 • extrakcie zubov
 • resekcie koreňových hrotov
 • parodontologické operácie
 • frenulektómie
 • mukogingiválna chirurgia
 • dekapsulácie (odstránenie mäkkých tkanív prekrývajúcich zuby múdrosti)
 • extrakcie zubov múdrosti
 • chirurgická extrakcia ponechaných koreňov a nevyrastených zubov
 • chirurgické extrakcie zubov
 • periapikálne kyretáže
 • predprotetická príprava
 • plastiky čeľustných hrebeňov a mäkkých tkanív
 • úrazy zubov a čeľustných kostí
 • odstránenie malých nezhubných nádorov
 • biopsie
 • spolupráca s klinickým chirurgickým pracoviskom /KSaMFCH v Košiciach/
 • vaugmentácie kosti

Ale čo je najdôležitejšie ? Naše zákroky prebiehajú bezbolestne !!!

stomatochirurgia

Vstupná prehliadka, založenie karty a vytvorenie individuálneho plánu ošetrenia pre každého nového pacienta ZADARMO! Objednajte sa k nám hneď.